Uznane firmy koncentrując się tylko na obsługiwanych klientach tracą szanse na innowacje przełomowe!

 W Blog

Zgodnie z uznanym na całym świecie guru od innowacji profesorem zarządzania Harvard Business School Claytonem M. Christensenem innowacja przełomowa może pojawić się tylko w dwóch przyczółkach rynku – w dolnym segmencie obecnego rynku lub w całkiem nowej niszy.

Uznane firmy, które koncentrują się na doskonaleniu produktów oraz usług dla najbardziej wymagających i obecnych klientów, ignorując jednocześnie potrzeby innych nabywców, tracą szansę na innowacje przełomowe. Zwykle udoskonalenia dla obecnych odbiorców mają na celu sprzedawanie większej ilości produktów najbardziej dochodowym klientom i stanowią trzon innowacji podtrzymujących.

Przełomowe innowacje początkowo uważane są przez większość dotychczasowych klientów za gorsze jakościowo, ale dla dolnego segmentu rynku stanowią „wystarczająco dobry” produkt. Z kolei tworzenie nowych produktów w całkiem nowej niszy tworzy przełomowe innowacje na nieistniejącym dotąd rynku tzn. twórcy przełomowych innowacji potrafią sprawić, że ludzie, którzy nie byli dotąd klientami, stają się nimi. Przełom rynkowy jest procesem, dlatego firmy, które go tworzą najpierw lokują się w dolnym segmencie rynku lub tworzą zupełnie nowy rynek, a dopiero później przenoszą się na podstawowy rynek ulepszając produkt, docierają do potrzeb bogatszych klientów i konkurują z uznanymi firmami o wyższych kosztach – marżą.

 

Branżowi liderzy zwykle osiągają bardzo dobre rezultaty w innowacjach podtrzymujących tzn. ulepszeniach produktów kierowanych do dotychczasowych odbiorców. Zwykle nowi gracze są twórcami innowacji przełomowych, których początki są w dwóch przyczółkach rynku – w dolnym segmencie obecnego rynku lub w całkiem nowych niszach.

 

Z naszych doświadczeń wynika, że uznane firmy radzą sobie świetnie z innowacjami podtrzymującymi, natomiast mają problemy z innowacjami przełomowymi. Przyczyn zwykle jest kilka, ale najważniejsza to taka, że innowacje przełomowe wymagają innej organizacji pracy, dotyczą na początku stosunkowo małego rynku i mogą stanowić zagrożenie kanibalizacją. Kadra zarządzająca ma czasem problem, jak połączyć ze sobą działania w stronę innowacji podtrzymujących i innowacji przełomowych.

Chcesz dowiedzieć się jak budować/ przebudować organizację, aby skutecznie i efektywnie wprowadzać nie tylko innowacje podtrzymujące, ale również przełomowe?
Zapraszamy do kontaktu.
Dowiedz się więcej

 

Przypisy:

M. Christiansen, M. Raynor, R. McDonald, Czym jest przełomowa innowacja, “Harvard Business Review Polska”, wydanie specjalne 2020, s. 76 – 87

 

Wpisz czego szukasz i naciśnij Enter