Motoryzacja

Kreatywne szkolenia
umiejętności innowatora

Wiele firm ma ukryty potencjał w swoich pracownikach. Innowave motywuje pracowników do szukania innowacyjnych rozwiązań. Angażuje ich do tworzenia wartości dodanej. Pomaga rozwijać umiejętności, które są niezbędne w procesie innowacji.

Historia

Warsztaty na temat istotnych umiejętności przy tworzeniu nowej wartości dla firmy są opracowywane na podstawie badań Harvard Business Review. Dostosowane są do polskich realiów i zawsze opierają się na przykładach z danej branży.

Rozwiązanie

Innowave otworzyło głowy pracowników na innowacyjne myślenie.
Zaczęliśmy od testu umiejętności, aby wiedzieć na jakim poziomie jesteśmy i które umiejętności warto rozwijać. Za pomocą ćwiczeń, gier i analizy konkretnych przypadków rozwinęliśmy umiejętności pracowników. Pomogliśmy rozwinąć umiejętności na warsztatach i dla chętnych zdefiniowaliśmy co można robić każdego dnia, aby być jeszcze lepszym innowatorem.

Wpisz czego szukasz i naciśnij Enter