W naszej stałej ofercie znajdują się szkolenia nastawione na:

Praktyczny warsztat jak zostać innowatorem.

Cel szkolenia: Doskonalenie lub nabywanie umiejętności innowacyjnych.

Zakres szkolenia:

 • Dlaczego warto być innowatorem i co odróżnia innowatorów od nie-innowatorów?
 • Doskonalenie umiejętności innowacyjnych: kojarzenie, obserwowanie, kwestionowanie, nawiązywanie znajomości i eksperymentowanie.
 • Praktyczne rady i coaching w zakresie poprawy umiejętności innowacyjnych.

Czas szkolenia: 1 dzień

Dotyczy etapów: !!Choose Idea?? ?Go Idea!!!

Masz pytanie odnośnie tego szkolenia kliknij tutaj

Szukanie nowych przestrzeni rynkowych.

Cel szkolenia: Zdefiniowanie nowych kierunków działalności organizacji.

Zakres szkolenia:

 • definicja obecnych granic branży
 • przegląd branż alternatywnych i uzupełniających
 • analiza różnych grup nabywców
 • analiza czynników funkcjonalnych i emocjonalnych branży
 • analiza najważniejszych trendów branży

Czas szkolenia: w zależności od branży 1-2 dni

Koszt szkolenia: w zależności od branży, ilości dni, miejsca szkolenia.

Uwagi: Ze względu na cele i zakres szkolenia, szkolenie to występuje tylko dla uczestników z jednej organizacji (jako szkolenie zamknięte)

Dotyczy etapów: ???Got Idea!

Masz pytanie odnośnie tego szkolenia kliknij tutaj

Generowanie nowych produktów lub usług.

Cel szkolenia: Zdefiniowanie nowych produktów lub usług.

Zakres szkolenia:

 • analiza produktów konkurencyjnych na rynku lokalnym i europejskim
 • analiza trendów
 • analiza obecnego portfolio
 • kreowanie nowych pomysłów na produkty

Czas szkolenia: w zależności od branży 1-2 dni

Koszt szkolenia: w zależności od branży, ilości dni, miejsca szkolenia.

Uwagi: Ze względu na cele i zakres szkolenia, szkolenie to występuje tylko dla uczestników z jednej organizacji (jako szkolenie zamknięte)

Dotyczy etapów: ???Got Idea!

Masz pytanie odnośnie tego szkolenia kliknij tutaj

Podniesienie kreatywności zespołu.

Cel szkolenia: Podniesienie kreatywności zespołu.

Zakres szkolenia:

 • różne techniki kreatywnego rozwiązywania problemów prezentowane na konkretnych przykładach organizacji bądź ogólnych case study w przypadku szkolenia otwartego
 • techniki przydatne w pracy zespołowej

Czas szkolenia: 1 dzień

Koszt szkolenia: w zależności od miejsca szkolenia.

Uwagi: Szkolenie to występuje w opcji zarówno otwartej jak i zamkniętej

Dotyczy etapów: ???Got Idea! !!Choose Idea?? ?Go Idea!!!

Masz pytanie odnośnie tego szkolenia kliknij tutaj

Analiza trendów branży.

Cel szkolenia: Zdefiniowanie najważniejszych trendów branży wraz z ich analizą i skutkami dla organizacji.

Zakres szkolenia:

 • omówienie najważniejszych trendów branży
 • omówienie przykładów produktów/ usług zgodnych z trendami
 • analiza trendów

Czas szkolenia: 1 dzień

Dotyczy etapów: ???Got Idea! !!Choose Idea??

Masz pytanie odnośnie tego szkolenia kliknij tutaj

Podniesienie efektywności wdrażania nowych rozwiązań w organizacji.

Cel szkolenia: Zdefiniowanie nowych kierunków działalności organizacji.

Zakres szkolenia:

 • efektywne zarządzanie projektem
 • przegląd postępów prac
 • analiza projektu

Czas szkolenia: w zależności od branży 1-2 dni

Koszt szkolenia: w zależności od branży, ilości dni, miejsca szkolenia.

Uwagi: Ze względu na cele i zakres szkolenia, szkolenie to występuje tylko dla uczestników z jednej organizacji (jako szkolenie zamknięte)

Dotyczy etapów: ?Go Idea!!!

Masz pytanie odnośnie tego szkolenia kliknij tutaj